Fasikül teslimi yapılan yıla ait yıllık ücret ödenirken aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilir: Avrupa Patentinin vade tarihi (başvuru tarihine tekabül eden ay ve gün), Avrupa patentinin verildiğinin ilan edildiği tarihten sonra ise, o yıllık ücret TPMK’ya ödenir. Bu nedenle, fasikül teslimi sırasında ilgili vade tarihi gelmişse, o yıla ait yıllık ücret de ödenerek başvuru ile birlikte verilmelidir. Fasikül teslimi sırasında ilgili vade tarihi henüz gelmemişse, o yıla ait yıllık ücret başvuru ile birlikte ya da daha sonra vade tarihi gelince ödenebilir. Avrupa Patentinin vade tarihi (başvuru tarihine tekabül eden ay ve gün), Avrupa Patentinin verildiğinin ilan edildiği tarihten önce ise, O yıllık ücret Avrupa Patent Ofisi’ne (EPO) ödenir.