Avrupa Patent Anlaşması, tek bir başvuru ile Avrupa Patent Anlaşmasına üye tüm ülkelerde aynı anda tescil alınmasını sağlamaktadır.

AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİ (EUROPEAN PATENT CONVENTİON-EPC) NEDİR?

Avrupa Patentlerinin tescil edilmesine ilişkin Avrupa Patent Sözleşmesi (European Patent Convention-EPC), 5 Ekim 1973'de imzalanmış ve 7 Ekim 1977'de yürürlüğe girmiştir. Türkiye EPC’ye 1 Kasım 2000 tarihinde taraf olmuştur. Bu Sözleşme uyarınca kurulan Avrupa Patent Organizasyonu, yasama organı olan İdari Konsey ve yürütme organı olan Avrupa Patent Ofisi’nden (European Patent Office-EPO) oluşmaktadır.

EPC’nin amacı, buluşların korunması konusunda Avrupa ülkeleri arasında işbirliğinin arttırılması, üye ülkelerin hepsinde geçerli bir “patent verilmesi sistemi”nin kurulması ve Avrupa ülkeleri arasında ortak bir patent hukukunun oluşturulmasıdır. Tek bir başvuru ile sözleşmeye üye ülkelerde geçerli bir patent koruması sağlanması amaçlanmaktadır. Böylece, daha kısa sürede ve daha düşük maliyetle bir patent koruması elde etmek mümkündür.

AVRUPA PATENTİ NEDİR?

Avrupa Patenti, bir buluşun EPC’ye üye ülkelerde tek bir başvuru ve tescil prosedürü ile korunmasınısağlayan bir patenttir. Koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır.

Avrupa Patenti başvurusu ile ilgili tüm işlemler (şekli inceleme, araştırma, yayın, inceleme, tescil kararı ve itiraz) Avrupa Patent Ofisi (EPO) tarafından yürütülmektedir.

Başvurunun işlemleri EPO’da devam ederken, herhangi bir üye ülkede geçici koruma elde edebilmek için, başvuruya ait istemlerin o üye ülkenin resmi dilindeki çevirisinin üye ülkenin ulusal ofisine verilmesi gerekir. Bu tür bir geçici korumayı Türkiye’de elde etmek için sunulması gereken EP/100 formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuruya patent verilmesi kararının ilanından itibaren Avrupa Patentinin bir üye ülkede geçerli olabilmesi için, patent fasikülünün o üye ülkenin resmi dilindeki çevirisinin üye ülkenin belirlediği süre içinde, üye ülkenin ilgili resmi kurumuna verilmesi gerekir. Bir Avrupa patentinin Türkiye’de geçerli olabilmesi için sunulması gereken EP/200 formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Tescil edilen bir Avrupa patentine, tescil kararının Avrupa Patent bülteninde ilan edilmesinden itibaren dokuz aylık süre içinde itiraz edilebilir.

EPC’nin 86 ncı maddesi uyarınca, üçüncü yıldan itibaren Avrupa patent başvurusunun geçerli olduğu yıllara ait yıllık ücretlerin başvuru sahibi tarafından doğrudan EPO’ya ödenmesi gerekmektedir. Bu ödeme, Avrupa patentinin verildiğinin ilan edildiği yıl için son kez yapılmaktadır. Bundan sonraki ödemeler, EPC’nin 141 inci maddesi uyarınca Avrupa patentinin geçerli olduğu ülkelerin ulusal ofislerine yapılması gerekmektedir.

Bir Avrupa patentinin 8 ülke için 10 yıl süreyle maliyeti ortalama 29.800 EUR’dur.

1 TEMMUZ 2005 İTİBARİYLE TOPLAM 31 ÜYE ÜLKE

 • Türkiye Cumhuriyeti
 • Almanya
 • Avusturya
 • Belçika
 • Bulgaristan
 • Çek Cumhuriyeti
 • Danimarka
 • Estonya
 • Finlandiya
 • Fransa
 • Hollanda İngiltere
 • İrlanda
 • İspanya
 • İsveç
 • İsviçre
 • İtalya
 • İzlanda
 • Kıbrıs Rum Kesimi
 • Latviya
 • Lihtenştayn
 • Litvanya Lüksemburg
 • Macaristan
 • Monako
 • Polonya
 • Portekiz
 • Romanya
 • Slovakya
 • Slovenya
 • Yunanistan

Üye Olmadıkları Halde Koruma Talep Edilebilecek Ülkeler

 • Arnavutluk
 • Bosna Hersek
 • Hırvatistan
 • Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti
 • Sırbistan - Karadağ