Avrupa Patent Bürosu, müşteri adayları ve müşterilerinin istekleri doğrultusunda; tescil için başvurusu yapılan ve tescil edilen tüm markaları araştırmaktadır. Bir markanın tescili için başvurusu yapılmadan önce; tescil edilip edilemeyeceği ve benzerlik kriterlerine göre araştırması yapılarak, mevcut kayıtların raporları alınabilmektedir.

Türkiye'de tescilli ve yayınlanmış başvurular olmak üzere marka sicilinde yer alan tüm markaları kapsamaktadır.

Markanın Adı, Renkli Marka Örneği, Başvuru Sahibi-Adresi-Uyruğu, Başvuru Tarihi, Başvuru Numarası, Tescil Numarası, Eşya Sınıfı, Tam Eşya Listesi, Figüratif Kodu, Yayınlandığı Bülten Sayfası bilgilerindeki kriterler kullanılarak, hem Ulusal ve Uluslararası marka başvurularında aynılık, benzerlik ve şekil araştırmaları yapılabilmektedir. Araştırmalarda, birden fazla kriter birlikte kullanılarak, daha kesin sonuçlar elde edilebilmektedir.