MarkaPatent, Faydalı Model veya tasarım sahipleri, haklarının tecavüze uğraması durumunda mahkemeden aşağıdaki taleplerde bulunabilirler:

MarkaPatent, Faydalı Model veya Tasarımdan doğan haklara vaki tecavüz fiillerinin durdurulması ve önlenmesi

* Tecavüzün giderilmesi ve maddi-manevi zararın tazmini

* Tecavüz suretiyle üretilen veya ithal edilen ürünlere ve bunların üretiminde kullanılan araçlara el konması

* Mümkün olduğu takdirde, el konan ürün ve araçlar üzerinde hak sahibine mülkiyet hakkının tanınmasını

* Tecavüzün önlenmesine yönelik olarak tedbirlerin alınması, özellikle;
a) Markalarda; el konan ürün ve araçların üzerlerindeki markaların silinmesi veya tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise, ürün ve araçların imhası
b) Tasarımlarda; şekillerin değiştirilmesi veya tasarımdan doğan haklara tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise, ürün ve araçların imhası
c) Patent ve faydalı modellerde; el konulan ürünlerin ve araçların şekillerin değiştirilmesi veya patentten doğan haklara tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise imhası.

Marka haklarına tecavüz halinde uygulanacak cezai müeyyideler Suçun niteliğine göre;

* Bir yıldan üç yıla kadar hapis
* 20.000 güne kadar adli para cezası (*)

Cezalar, 26.04.2004 tarih ve 5194 sayılı kanunun 16. maddesi ile düzenlenmiştir.