1 Aralık 1995’te yürürlüğe giren Madrid Anlaşmasına ilişkin Protokol ülkemizde 1 Ocak 1999 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanmıştır. Bu Protokol ile Türk firmalarının markalarına Uluslararası Tescil almaları mümkün olacaktır. 100 üye ülke vardır.

MADRİD PROTOKOLÜNE GÖRE ULUSLARARASI MARKA BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Türkiye’deki marka tescil belgesi veya başvuru belgeleri.
  • Faaliyet Belgesi
  • Vekaletname.
  • Marka Örneği (Markanın Türkiye’deki marka tescil belgesinde veya başvurusunda yer alan örneğin aynısı olacaktır.)

ULUSLARARASI MARKA TESCİLİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ AŞAGIDA SIRALANMAKTADIR

1- Markanın kullanılacağı hizmetler ve eşyalar tek bir başvuruda belirtilebilir.

2- Uluslararası başvuru Türkiye’de alınan bir tescile veya dosyalanan bir başvuruya dayanmalıdır. Uluslararası tescil, 5 (beş) yıl boyunca Türkiye’de dosyalanan başvuru veya alınan tescile bağımlı olacaktır.

Dolayısıyla Türk başvuru veya tescil geçersiz olduğunda, uluslararası tescil de geçerliğini kaybedecektir. Ancak, beş yılın bitimi ile uluslararası tescil bağımsız hale gelecektir.

3- Uluslararası tescilin maliyeti ülkelerin belirlenmesinden sonra tespit edilebilmektedir ve ücret tablosu ekte sunulmaktadır. Ücretler İsviçre Frankı cinsinden, Türk Patent Enstitüsü’ne ise işlem ücreti Türk Lirası olarak ödenmektedir.

4- Başvurunun dosyalanmasında itibaren belirlenen ofislerden herhangi biri 12 veya 18 aylık süre sonuna kadar markanın kabulü veya reddini uluslar arası ofise bildirilir. Bu sürenin sonunda marka sahibi markasının hangi ülkelerde tescil edildiğini veya red edildiğini öğrenir.

5- Uluslararası marka tescili süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır ve bu sürenin sonunda yenilenebilir.

6- Protokole sonradan katılan ülkeler olursa, mevcut tescil ücretler ödenerek bu ülkelerde de geçerli hale getirilebilir.