Bilindiği gibi Türk Patent Enstitüsü kendinse yapılan müracaatları aylık olarak yayınlayarak 3. kişilerin itiraza açar. Marka izleme sisteminde, benzerlik araştırması sonucu yapılan değerlendirmelerde tespit edilen markalara 3 aylık ilan süresi içerisinde itiraz edilmesi zorunludur.