Halk arasında patent almak,  markaya patent almak, tasarıma patent almak, patent tescili, markayı (marka)  patentlemek, isme patent almak  gibi kavramların daha çok marka tescil ettirmek yerine

kullanıldığı görülmektedir. Aslında bu kısmen de doğrudur. Çünkü tüm dünyada sınai mülkiyet hakları yerine patent kelimesi kullanılmaktadır.

Örneğin daha düne kadar Türk Patent ve Marka Kurmunun adı Türk Patent Enstitüsü idi. Oysa TPE marka ve tasarım tescil işlemleri de yapmakta idi. 

Patent bilimsel ve teknik bir buluşun kullanma hakkının kime ait olduğunu gösteren bir belgedir. Oysa marka ticari bir mal ya da hizmeti diğerlerinden

ayırmaya yarayan işarettir. Bu yüzden marka tescili yerine marka patentlemek, patent tescili, markaya patent almak gibi kavramlar teknik olarak doğru değildir.