İki farklı destek uygulaması ile yurt dışında markalaşmaya destek verilmektedir.

Dış Ticaret Müsteşarlığı, yurt dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında sağlanan destekler doğrudan ihracat Genel Müdürlüğü'nce, Dış Ticaret Sermaye Şirketi (DTSŞ) ve Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) statüsündeki şirketlere verilmektedir.

Bir diğer destek uygulaması ise KOSGEB tarafından verilen markalaşma destekleridir.

Destek uygulamaları hakkında KOSGEB Başkanlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı yanında Sektörel ihracatçı Birlikleri'nden detaylı bilgi alınabilir.