Önceki yıllarda tanınmış marka statüsünü kazanmış markaların hukuki durumu nedir? Tanınmış marka siciline önceki senelerde tanınmış marka olarak şerh edilmiş bir marka bu özelliğini Türk Patent Enstitüsü nezdinde korumaya devam etmektedir.