Patent Hakkına Tecavüz Durumunda Açılabilecek Davalar;

A) Hukuk Davaları

B) Ceza Davaları

A) HUKUK DAVALARI

Patentten doğan hakkı tecavüze uğrayan Patent sahibi, mahkemeden, aşağıdaki taleplerde bulunabilir:

1.Tecavüzün önlenmesi davası

2.Tecavüzün durdurulması davası

3.Tecavüzün giderilmesi davası

4.Tecavüzün tespiti davası

5.Tazminat davaları

a.Maddi tazminat davası

b.Manevi tazminat davası c.İtibar tazminat davası

6.El koyma

7.Ürünler ve araçlar üzerinde mülkiyet hakkı tanınması

8.Şekil değiştirme ve imha

9.Mahkeme kararının ilgililere tebliği

10.Kamuya ilan yoluyla duyurulması ve hükmün ilanı

11.İhtiyati tedbirler

12.İhraç ya da ithal edilen var ise bu ürünlerin gümrüklerde el konulması

B) CEZA DAVALARI

KHK hükümlerine uygun olarak tescil edilen marka hakkına tecavüz sayılan fiilleri işleyenler hakkında ceza yaptırımlar uygulanır (m. 73/A).

Bu cezalar, suçun faili ve fiilin niteliğine göre;

1.Dört yıla kadar hapis cezası,
2.46.000-YTL’ye kadar para cezası,
3.İşyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılması,
4.Tecavüz edenlerin bir yıldan az olmamak üzere ticaretten men edilmeleri.