Söz konusu başvuru Türk Patent Marka Kurumu (TPMK) Markalar Dairesi Başkanlığına yapılmaktadır.