Tanınmış marka sicilinde yer alan bir marka için, Türk Patent Marka Kurumu (TPMK) marka başvurusu yapılabilir mi?

Şayet başvurusunu yaptığımız marka tanınmış marka sicilinde şerh edilmiş bir marka ise bu durumda Türk Patent Marka Kurumu (TPMK) söz konusu markayı ilana açmaksızın resen (kendiliğinden) red edecektir.