Markanın tescii, başvuru sahibinin seçtiği mal veya hizmetler için yapılır ve bu mal veya hizmetler için koruma etkisini icra eder. Markanın tescil edildiği mal veya hizmetler korunmanın kapsamını ve sınırını çizer.  Markaya sağlanan koruma, kural olarak, tescilin kapsamına giren mal ve hizmetlerle sınırlıdır. Başka bir deyişle, marka hangi mallar ve hizmetler için tescil edilmişse, marka sahibinin, markasının başkası tarafından kullanılmasını ve tescilini önleme yetkisi, o mal ve hizmetler ile onlara benzer mal ve hizmetlerle sınırlıdır. Buna korumanın tescilin yapıldığı mal veya hizmetlerle ve benzeri mal ve hizmetlerle sınırlı olması ilkesi denir.