Türk Patent Marka Kurumu (TPMK), kanunlarla bu konuda yetkili kılınmıştır. Türk Patent Marka Kurumu (TPMK) Ankara' da faaliyet gösteren Sanayi Bakanlığı'na bağlı özerk bir kurumdur. Türk Patent Marka Kurumu (TPMK)'nda işlem yapma yetkisi ise, bizzat müracaat eden gerçek hak sahiplerine veya hak sahiplerini enstitü nezdinde temsile yetkili ve sicile kayıtlı resmi marka vekillerine tanınmıştır