Tescilsiz tasarım, sahibine birinci fıkrada belirtilen fiilleri engelleme hakkını sadece korunan tasarımın “aynısının veya genel izlenim itibarıyla ayırt edilemeyecek kadar benzerinin” kopyalanarak alınması hâlinde vereceği hükme alınmıştır. Bu maddeden anlaşılacağı üzere tescilsiz tasarımlarda tescilli tasarımlara nazaran daha dar bir koruma geldiği açıktır. Zira tescilli tasarımdaki gibi bir benzerlik yeterli olmayıp neredeyse ayniyet aranmaktadır.