6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu  ile getirilen tescilli markaların “kullanmama nedeniyle iptal ” davaları  Anayasa Mahkemesi kararı ile  iptal edildiğinden ve bu nedenle kanun yürürlüğe girdiği tarihte hukuk düzenimizde yer almadı için  5 yıllık kullanmama süresi de 6769 Sayılı SMK’nın yürürlük tarihinden itibaren yeniden başlamalıdır. Bu kanunla ilk defa getirilen kullanma külfetine bağlanan sonuç ancak Kanunun yürürlüğe girmesinden 5 yıl sonra ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla, 10.01.2022 tarihinden önce açılacak bu tür davaların reddi gerekmektedir.